Ouderraad (OR)

De ouderraad heeft een heel belangrijke taak in onze school.
Zij innen en beheren de ouderbijdrage en ondersteunen het team bij de organisatie van verschillende activiteiten die op school plaatsvinden, zoals de startaktiviteit, kerst, pasen, sinterklaas, afscheidsavond en nog veel meer.

Zonder hulp van de ouderraad zouden veel van bovenstaande activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

In de ouderraad zitten:

Voorzitter: Iwan Kroese
Secretaris: José Gerrits
Penningmeester: Nicole Jansen

Lid:
Manje Cruiming
Emmy Grootte
Marjan Zagers
Nienke Groenen
Angela v.d. Stelt

vanuit het team:
Jeannette Mondeel