Ouderraad (OR)

  De ouderraad heeft een heel belangrijke taak in onze school.
  Zij innen en beheren de ouderbijdrage en ondersteunen het team bij de organisatie van verschillende activiteiten die op school plaatsvinden, zoals de startaktiviteit, kerst, pasen, sinterklaas, afscheidsavond en nog veel meer.

  Zonder hulp van de ouderraad zouden veel van bovenstaande activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

  In de ouderraad zitten:

  Voorzitter: Iwan Kroese
  Secretaris: José Gerrits
  Penningmeester: Nicole Jansen

  Lid:
  Manje Cruiming
  Emmy Grootte
  Marjan Zagers
  Nienke Groenen
  Angela v.d. Stelt

  vanuit het team:
  Jeannette Mondeel