Schooltijden

  Op De Veenbrug hanteren we een continurooster. Dat betekent dat onze leerlingen op school overblijven, en daar met elkaar hun lunch eten. Daarna spelen ze, onder begeleiding van twee leraren op het plein. 

  De schooltijden zijn niet voor alle groepen gelijk. Ze zien er als volgt uit. 

    Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  Groep 1 en 2           8.30 - 12.00   8.30 - 14.30   8.30 - 12.30   8.30 - 14.30   8.30 - 12.00  
  Groep 3 en 4 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.00
  Groep 5 t/m 8 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.30 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30