Schooltijden

Bij De Veenbrug hanteren we een continurooster. Dat betekent dat onze leerlingen op school overblijven en daar met elkaar hun lunch eten. Daarna spelen ze op het plein onder begeleiding van twee leraren. 

De schooltijden zijn niet voor alle groepen gelijk. Ze zien er als volgt uit:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1 en 2        8.30 - 14.30   8.30 - 14.30   8.30 - 12.30   8.30 - 14.30   8.30 - 12.00  
Groep 3 en 4 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.00
Groep 5 t/m 8 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.30 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30

Een kwartier voor aanvang van de lessen én tijdens de ochtend– en middagpauze is er pleinwacht op het schoolplein.