Team 2016 / 2017

   

   

   
  Arjan ter Avest: directeur

   
  Jeannette Mondeel: groep 1/2    

  Tine Bove: groep 3 

  Alice Roelofsen: groep 3

   

   

  Henny Reiling:  groep 4/5

   

  Herma Jakobs: groep 4/5


  Martijn Kelder: groep 8 

  Jordi de Haan : groep 7/8

   Laura Aalderink: groep 7/8


  Gea Vrielink: IB-er   groep 4-8

   

  Carola van de Bos: IB-er   groep 1-3

   

  Miranda Smeijers: onderwijsassistent

  Francien Kleinhalle: Administratief medewerkster

   

   


  Anne Karine v/d Stelt: vrijwilligster