Sponsorkind

Op De Veenbrug zamelen we geld in voor ons zendingskind, Diana.

Diana Petro Anthony uit Tanzania woont met haar ouders op het platteland. Haar vader is een kleine zelfvoorzienende boer en is afhankelijk van de seizoensregen om in het levensonderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien. Diana heeft twee zussen en is geboren op 26-9-2003.

Sponsoring is een belangrijke, structurele bijdrage om dit meisje en haar familie te helpen. World Vision’s werkwijze is erop gericht om de familie zelfstandig te laten zijn.

Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt.
Dat samen waarmaken is een van de mooiste dingen die je kunt doen. World Vision luistert naar kinderen en pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan. Help een kind en zijn omgeving. Geloof in verandering. U zult zien dat het werkt!
http://www.worldvision.nl/

Daarom mogen alle leerlingen elke maandagochtend geld meenemen. Dit geld komt rechtstreeks ten goede aan Diana.
Zo kunnen we met elkaar ons steentje bijdragen aan een betere toekomst voor Diana én haar familie!