Bibliotheek bezoek

De leerlingen gaan 1x per maand met de klas naar de bibliotheek om boeken voor de klassenbibliotheek uit te zoeken.
De leerlingen kunnen natuurlijk altijd individueel boeken bij de bibliotheek lenen, maar dit doen we niet meer onder schooltijd. Dit zal na schooltijd moeten gebeuren. 
Er zijn voor de leerlingen (totdat ze 18 jaar zijn) geen kosten verbonden aan het lidmaatschap van de bibliotheek.