We willen graag in contact met u blijven, want opvoeden doen we samen!
We kunnen op heel veel manieren contact met elkaar onderhouden.

Gesprekken met de leerkracht
In principe zijn alle leerkrachten een half uur voor en na schooltijd aanwezig. Op deze tijdstippen kunt u ze dus altijd telefonisch bereiken of u kunt even langskomen.

Voor schooltijd vragen wij u om alleen in dringende gevallen met de leerkracht te spreken om bijvoorbeeld even kort iets door te geven wat belangrijk is voor de leerkracht om te weten. Het is prettig als u even een afspraak maakt met de leerkracht die u wilt spreken. Meestal kan dat op zeer korte termijn.

Gesprekken met de intern begeleider
De intern begeleider is een aantal dagdelen beschikbaar voor gesprekken in het kader van de leerlingbegeleiding. Voor een korte vraag of opmerking kunt u gerust even bellen of langskomen. In alle andere, meer inhoudelijke gevallen, worden hiervoor met u en de bij de begeleiding van uw kind betrokken personen afspraken gemaakt.

Gesprekken met de directeur
Voor algemene zaken kunt u bij de directeur, Arjan ter Avest  terecht of bij meester Martijn Kelder.

Als er niet direct een gesprek kan plaatsvinden, maken we op zo kort mogelijke termijn een afspraak, afhankelijk van de aard en ernst van het onderwerp.

Gescheiden ouders
Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met eigen inloggegevens toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is dat beide ouders zelf hun verschillende e-mailadressen aan school doorgeven en niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet.

Nieuwsbrief
Elke keer ontvangt u per e-mail onze nieuwsbrief. Hierin zullen wij algemene schoolse zaken met u communiceren.
We proberen zo veel mogelijk informatie in de nieuwsbrief te verwerken, zodat u zo min mogelijk aparte brieven krijgt.

Website
Veel actuele informatie en informatie over inhoudelijke onderwerpen kunt u vinden op de website van school. Ook de nieuwsbrief vindt u elke week op de website.

Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders of voor een groep.

Jaarverslag
U krijgt jaarlijks inzicht in het reilen en zeilen van de school, de medezeggenschapsraad en ouderraad door de jaarverslagen die vermeld worden op de website.

Schoolgids
In de schoolgids vindt u zo compleet mogelijk allerhande informatie over onze school

Facebook
Natuurlijk zijn we ook op Facebook te vinden. Veel buitenschoolse activiteiten die voor een grotere groep interessant zijn, delen we via Facebook.

Parro
Via de handige app kan de leerkracht de ouders van de betreffende groep direct op de hoogte houden van actuele informatie. Zo hoeft u niets te missen!