Ouderportaal

Online alle gegevens bekijken

Onze school heeft een ouderportaal. Daar kunt u thuis de gegevens die we over uw kind(eren) hebben bekijken. Het gaat om:

  • persoonsgegevens van uw kind(eren) en het gezin
  • noodnummers
  • medische gegevens
  • rapportcijfers
  • resultaten CITO toetsen
  • absenties
  • een adreslijst van de groep van uw kind(eren)
  • contactgegevens van leerkrachten, school en bestuur
  • mededelingen van school aan u

Uw gegevens, houd ze actueel!

Voor ons is het van belang dat de gegevens die we over u hebben actueel zijn en correct. Bijvoorbeeld om u in noodgevallen snel te kunnen bereiken. Als u iets ziet wat niet (meer) klopt, dan kunt u op de knop 'Correctie' drukken en ons voorstellen om de gegevens te wijzigen. Hoe actueel onze gegevens zijn is dus uw verantwoordelijkheid. Wij zullen u jaar vragen de gegevens te controleren en (indien nodig) aan te passen.

Toegang aanvragen

We kunnen u alleen toegang tot het portaal verlenen als we een e-mailadres van u hebben. De aanvraag moet u persoonlijk op school doen, maar dit wordt meestal al tijdens de aanmelding van uw kind doorgesproken.

Bij gescheiden ouders hebben we van beide ouders een apart e-mailadres nodig. U ontvangt dan elk een eigen toegangscode. Dit op voorwaarde dat u niet uit de ouderlijke macht ontzet bent (hiervoor moet de andere ouder bewijs aanleveren).

Inloggegevens

Als we uw aanvraag ontvangen hebben, sturen we u per mail de inloggegevens voor het portaal. U moet direct het wachtwoord dat u ontvangen heeft, vervangen voor een persoonlijk wachtwoord. Let er wel op dat dit een moeilijk te achterhalen wachtwoord moet zijn. Het gaat om zeer persoonlijke gegevens van uw kind en gezin!

Wij kunnen nooit uw wachtwoord achterhalen. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u via het portaal een nieuwe aanvragen. Deze ontvangt u dan op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Als u ook uw gebruikersnaam vergeten zijn (of een nieuwe willen), dan kunt u op school een nieuwe vragen.

Inloggen

Om in te loggen op het ouderportaal kunt u hier klikken