Protocollen & formulieren

Op deze pagina vindt u protocollen en informatie over allerlei zaken. Soms wordt er in de schoolgids naar een regeling verwezen. Deze zijn dan hier terug te vinden.

Klik hier voor het Protocol Groepensplitsing.

Klik hier voor het Pestprotocol van De Veenbrug

Klik hier voor de Verlofregeling.