Sport en bewegen

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijslessen in de gymzaal.

Swim2Play
Onze school zwemt vanaf 20 februari 2018 op dinsdagmiddag in blokken van vijf weken achter elkaar. We starten met groep 4/5. Vijf weken later volgt groep 3/6. Weer vijf weken later groep 2/7 en als laatste gaan de gaan de leerlingen van groep 1 en 8 naar het zwembad. Waarom? Omdat de gemeente Hellendoorn in samenspraak met het Ravijn en de scholen is gestart met Swim to play.

De kracht van Swim2Play is dat uw kind spelenderwijs en onbewust nieuwe dingen leert en uitdagingen leert aan te gaan. Uw kind krijgt tijdens Swim2Play lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. De aandacht voor de zwemtechniek verdwijnt naar de achtergrond, omdat dit relatief weinig (leer)effect heeft op kinderen van jonge(re) leeftijd. Plezier staat voorop, omdat dit één van de belangrijkste voorwaarden is om te leren (en te blijven leren).

Kinderen doen bijvoorbeeld een tikspelletje, waarbij elk kind op het eigen niveau mee kan doen. Doordat de aandacht bij het spelletje ligt, wordt er onbewust geleerd om met het hoofd onder water te gaan, of om zich al trappelend te verplaatsen.

“Maar ik zie niet wat ze leren!”

En hier zit juíst de kracht! Kinderen bouwen met elkaar bijvoorbeeld torens door op elkaars benen te staan, of op de nek te klimmen. Het bouwen van torens gaat gepaard met vallen en opstaan. Ongecontroleerd in het water vallen en weer gaan staan. Dit is wat kinderen ook meemaken als ze met elkaar van de glijbaan gaan of een mat met klasgenootjes omgooien! Er wordt zoveel mogelijk tijd besteed aan concrete opdrachten zodat er (onbewust) veel wordt geleerd! Kinderen leren bijvoorbeeld door middel van het zoeken naar afbeeldingen om onder water te gaan en te blijven. Afhankelijk van het kind kan de opdracht zijn om juist een koe op te halen, of gewoon iets te zoeken en dat op de verzamelkaart te leggen. Het gebruiken van een duikbril hoort ook bij de les!

Sportactiviteiten
Ook dit schooljaar willen wij de leerlingen van onze school in de gelegenheid stellen om in schoolverband aan een sport mee te doen die in hun belangstellingssfeer ligt. Voor de toernooien wordt in de gymlessen extra getraind.

Deelnemers aan sportwedstrijden ontvangen van school voor de wedstrijden een schoolshirt,  sportbroek en sportkousen. Na de wedstrijden dienen deze weer schoon te worden ingeleverd.